Khách sạn – Mr Tân – Đinh Tiên Hoàng – t.ĐăkNông

Khách sạn – Mr Tân – Đinh Tiên Hoàng – t.ĐăkNông

+ Địa chỉ : Gia Nghĩa - Đăk Nông

Khách sạn – Mr Tân – Đinh Tiên Hoàng – T.Đăk Nông

 Mr Tân
 145 (m2)
 124 (m2)
 456 (m2)
 4 (tầng)
 2014
 Kiến trúc Không Gian Xanh 47
 Đinh Tiên Hoàng – P.2 – T.ĐăkNông